Studio apartment renovation

Near Wat Sansam Kosal pagoda, Phnom Penh, 2015